Raritetssidan – Gustav III – 1 Dukat 1782

För detta årtal finns 2 stampar till båda sidorna, men intressant nog verkar det också bara finnas 2 stampkombinationer. Varianten med “rent årtal” har små stampklumpar på fältet till vänster och ovanför kungakronan, och punkten efter SVECIAE ligger mycket nära halsavskärningen.

ex 1. 

“nearly mintstate”

Claes-Olof Algårds samling (1977) –> Sten Törngrens samling (1977-2000) –>Spinks auktion i London (2000) –>?

(Spinks foto)

ex 2. 

kvalitet 01, “nearly choise”

Nordlinds auktion (2011) –> Andreas Kaiser –> Künker 234 (2013) –>?

Några små fläckar som binder samman dessa båda försäljningar, en finns till höger om årtalstvåan och en till vänster om den nedre sveakronan. Annars är detta ett mynt utan tydliga kännetecken. (Foto Künker 234)

ex 3. 

kvalitet 01)(1+/01, “obetydliga rispor, smärre plantsfel”

Ahlström 64 (2001) –> Einar Anderssons samling (2001-2022) –> MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 4. 

kvalitet 1+/01, “delvis svagpräglat”

Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?

Det var ett flertal guldmynt som var utlagda på Hirsch 35 och sedan återkom på Hirsch 39. Allt tyder på att dom aldrig blev sålda första gången och därför låg kvar på Hirsch Mynthandel under mellantiden. (Foto Hirsch 35)

ex 5. 

kvalitet 1+, “varit upphettad”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –>?

Detta är förmodligen det första av fyra ex av detta årtal som Algård ägde genom åren. (Foto Ahlström 5)

Andra kända försäljningar vilka även kan vara 1782/79:

ex. Bukowski 20 (1885) –> Bonnier

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Lundgren

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Bukowski

ex. KMK:s dubblett –> Bukowski 85 (1893) –> Kristiania MK

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski

ex. Bukowski 121 (1899) –> Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Carl Lundström –> Holmberg 105 (1914) kvalitet 1

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926)

ex. Boberg 3 (sept 1926) kvalitet 1

ex. Ahlströms lagerlista 34 (1970) kvalitet 01 det fanns 2 ex 1782 i denna lista

ex. Ahlströms lagerlista 58 (1978) kvalitet 1+/01

ex. Algård –> SNF 118 (1987)