Raritetssidan – Gustav III – 1 Dukat 1789/87 (Ljungbergers porträtt)

Gustav Ljungberger var gravör i Stockholm från 1774 till sin död 1787. Hans åtsidesstampar till dukaterna användes dock i full skala även 1788. Året efter, 1789, tog efterträdaren Carl Gustav Fehrmans helt över. Nedanstående ex är det enda exemplaret i privat ägo från 1789 där Ljungberger graverat åtsidan.

ex 1. 

kvalitet 1+/01

?–> Ahlström 31 (1985) –> Claes-Olof Algårds samling (1985-1986) –> Julius Haganders samling (1986-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

Den tydliga skillnaden mellan Ljungberger och Fehrmans porträtt är att Ljungberger hade uppåtkammat hår på hjässan medan Fehrman körde med bakåtkammat. Detta ex har dessutom en åtsida som är stampidentisk med 1786 års dukater. Frånsidesstampen var ju för övrigt en gammal stamp från 1787, så även den var ju Ljungbergers verk. (Foto Hagander 1)