Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1737

Tingström kände till 8 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

Holmasto 133 (2015) –>?

(foto Holmasto 133)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

MISAB 30 (2019) –> Björn B:s samling

(Foto MISAB 30)

ex 3.

Allan Jönssons samling, Fleninge –> Skånes Auktionsverk april 2013 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:209 (1990) “very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:210 (1990) “fine – very fine, one edge heavily corroded”