Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1739

Tingström kände till 4 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1/1+

MISAB 13 (2015) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “lätt korrosion”

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 3.

kvalitet 1/1+

MISAB webb 18 (2019) –>?–> Myntkompaniet 18 (2020) –>?

(Foto Myntkompaniet 18)

ex 4.

“kraftigt korroderat”

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1114) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 24 (1981) kvalitet 1+/01

ex. Nicobar –> Ponterio 39:211 (1990) “very fine, little corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:212 (1990) “very fine, moderat corrosion”

ex. Ahlström 67 (2003) kvalitet 1+/01, “plantsfel”