Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1750

Tingström kände till 13 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

MISAB 20 (2016) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 20)

ex 2.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 17 (2019) –>?

(Foto Myntkompaniet 17)

ex 3.

kvalitet 1/1+

Nicobar –>?–> Ponterio 107 (2000) –> Stanley Aberdeen collection (2000-2015) –> Stack’s, Bowers & Ponterio auktion 10/1 2015 –>?

(Stack’s foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “2 påbörjade hål, korroderad”

MISABs internetauktion 50 (2023) –>?

(MISABs foto)

ex 5.

kvalitet 2, “kraftigt korroderat och anfrätt”

Nicobar –>?–> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 6.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1129) –>?

(Höilands foto)

ex 7.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1130) –>?

(Höilands foto)

ex 8.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1131) –>?

(Höilands foto)

ex 9.

Nicobar –>?–> Stephen Album 28 (2017) –>?

(Foto Stephen Album 28)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Höiland 88 (2005) kvalitet 1, “korroderat”