Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1740

Tingström kände till 4 ex i privat ägo.

ex 1.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1115) –>?

(Höilands foto)

ex 2.

Ira & Larry Goldberg 135 (2023) –>?

(Foto Goldberg 135)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Palmlund katalog 1 (april 1952) kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:213 (1990) “fine, moderat to heavy corrosion”

ex. Ahlström 57 (1998) kvalitet 01, “obetydligt korroderad”