Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1728

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

Stanley Aberdeen colection –> Stack’s auktion 10/1 2015) –>?

(Stack’s foto)

ex 2.

kvalitet 1+

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydligt ärgfläckig”

Ahlström 59 (1999) –> Christer Nordqvists samling (1999-2013) –> MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 4.

kvalitet 1+, “repor i stämplarna”

MISAB 9 (2013) –> Tamco –>?

(Foto MISAB 9)

ex 5.

kvalitet 1+

MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 6.

“bold very fine”

Rockaway collection –> Stack’s Bowers & Ponterio (jan 2016) –>?

(Stacks foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “hack och slagmärken, viss korrosion”

MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 8.

kvalitet 1/1+

Philea 313 (2013) –>?

I katalogen hade man angivit att detta ex väger 480 g vilket är märkligt lågt. Man får nog förutsätta att man skrivit fel och menade 1480 g. (Foto Philea 313)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 29:253 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 28)

ex 10.

R. Jonssons samling

Det märkliga med den här plåten är att kronorna i de nedre hörnstämplarna är bredare än de är i de övre. Man har alltså bytt verktyg mitt under processen och detta måste vara nära nog unikt. (privat foto)

ex 11.

Stockholms Auktionsverk maj 2014 –>?

ex 12.

Uppsala Auktionskammare september 2021 –>?

ex 13.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1107) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Busso Peus 253 (1955) “schön”

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:698 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:699 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 15 (1977) kvalitet 1+

ex. Ahlström 24 (1981) kvalitet 1+

ex. Ahlström 36 (1987) kvalitet 1+/01

ex. Nicobar –> Ponterio 39:199 (1990) “fine – very fine, light to moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:200 (1990) “fine – very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:201 (1990) “fine, moderat – heavy corrosion”