Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1728

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

Stanley Aberdeen colection –> Stack’s auktion 10/1 2015) –>?

(Stack’s foto)

ex 2.

kvalitet 1+

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydligt ärgfläckig”

Ahlström 59 (1999) –> Christer Nordqvists samling (1999-2013) –> MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 4.

kvalitet 1+, “repor i stämplarna”

MISAB 9 (2013) –> Tamco –>?

(Foto MISAB 9)

ex 5.

kvalitet 1+

MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “hack och slagmärken, viss korrosion”

MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Philea 313 (2013) –>?

I katalogen hade man angivit att detta ex väger 480 g vilket är märkligt lågt. Man får nog förutsätta att man skrivit fel och menade 1480 g. (Foto Philea 313)

ex 8.

R. Jonssons samling

Det märkliga med den här plåten är att kronorna i de nedre hörnstämplarna är bredare än de är i de övre. Man har alltså bytt verktyg mitt under processen och detta måste vara nära nog unikt. (privat foto)

ex 9.

Stockholms Auktionsverk maj 2014 –>?

ex 10.

Uppsala Auktionskammare september 2021 –>?

ex 11.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1107) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Busso Peus 253 (1955) “schön”

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:698 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:699 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 15 (1977) kvalitet 1+

ex. Ahlström 24 (1981) kvalitet 1+

ex. Ahlström 36 (1987) kvalitet 1+/01

ex. Nicobar –> Ponterio 39:199 (1990) “fine – very fine, light to moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:200 (1990) “fine – very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:201 (1990) “fine, moderat – heavy corrosion”