Raritetssidan – Fredrik – 2 Daler sm 1741

Tingström kände till 7 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1/1+, “lätt korroderad”

MISAB webb 49 (2023) –>?

(MISABs foto)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “ärgfläck på baksidan”

Frimärkshusets specialauktion 1 (2022) –>?

(Frimärkshusets foto)

ex 3.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1116) –>?

(Höilands foto)

ex 4.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1117) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:214 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:215 (1990) “very fin, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:216 (1990) “fine – very fine, moderat corosion”

ex. Ahlström 55 (1997) kvalitet 1+