Typsamlingssidan – Karl XIV Johan – Silvermynt 1830-1843

1 Riksdaler Specie     Typ 1      1831-1842

Stora Riksvapnet

(Foto MISAB 6)

1 Riksdaler Specie     Typ 2      1842-1843

Lilla riksvapnet

(Foto Hagander 3)

1/2 Riksdaler Specie     1831-1833, 1836 och 1838

(Foto MISAB 13)

1/4 Riksdaler Specie     1830-1834 och 1836

(Foto MISAB 13)

1/8 Riksdaler Specie     1830-1837

(Foto MISAB 16)

1/12 Riksdaler Specie     1831-1833

(Foto MISAB 16)

1/16 Riksdaler Specie     1835-1836

(Foto MISAB 13)

Minnespenning     1844

Konungens begravning

(Foto MISAB 12)