Typsida – Karl XIV Johan – 1/16 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1835-1836     2,13 g     ca 17,7 mm     75,0% silver

Slät rand

Upplaga totalt: 520588 ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB)     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 1:1.     1835     (432554 ex)      sm 95

     Typ 1:2.     1836     (88034 ex)      sm 96      alltid 1836/35

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

(Foto MISAB 13)