Typsida – Karl XIV Johan – 1/4 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1830-1834 och 1836     8,50 g     ca 24,6 mm     75,0% silver

Randskrift: 75/100 DELAR FINSILFVER

Upplaga totalt: ca 4,7 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB)     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 1:1.     1830     (703796 ex)      sm 78

     Typ 1:2.     1831     (2469757 ex)      sm 79             

     Typ 1:3.     1832     (522113 ex)      sm 80              

     Typ 1:4.     1833     (63266 ex)      sm 81

     Typ 1:5.     1834     (953130 ex)      sm 82      

     Typ 1:6.     1836     (2766 ex)      sm 83

(Foto MISAB 13)