Typsida – Karl XIV Johan – 1/12 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1831-1833     2,83 g     ca 19,0 mm     75,0% silver

Slät rand

Upplaga totalt: ca 1,8 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB)     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 1:1.     1831     (212290 ex)      sm 92

     Typ 1:2.     1832     (1463139 ex)      sm 93      alltid 1832/31

     Typ 1:3.     1833     (156905 ex)      sm 94      alltid 1833/31

(Foto MISAB 16)