Typsamlingssidan – Karl XI – 1 Dukat 1662-1672

1 Dukat     Typ 1      1662

Bladknippe i nacken

(Foto Hagander 3)

1 Dukat     Typ 2      1664

Axelflikar

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 3      1664-1665

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

(Foto Hagander 1)

1 Dukat     Typ 4      1666

Stor harneskkrage och stor axelknut

(Foto Hagander 3)

1 Dukat     Typ 5      1666

Axelflikar

(SM-bokens foto)

1 Dukat     Typ 6      1666

Skjortkrage

(Foto Hagander 4)

1 Dukat     Typ 7      1666-1668

Mantel öppen vid halsen, knut vid axeln

(Foto Hagander 1)

1 Dukat     Typ 8      1667

Mantel öppen i halsen, spänne vid axeln

(Foto från SM-boken)

1 Dukat     Typ 9      1668

Bar hals

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 10      1669-1670

1669 års porträtt med mantel

(Foto Hagander 3)

1 Dukat     Typ 11A      1670-1672

1669 års porträttyp, ny frånsida

(Foto Hagander 1)

1 Dukat     Typ 11B      1672

1672 års avvikande porträtt

(Foto Hagander 1)

1 Dukat     Typ 12      1670

1670 års avvikande porträtt

(Foto Künker 147)

1 Dukat     Typ 13      1671

1671 års avvikande porträtt

(Foto Hagander 4)

Forts till 1673-1695