Skadeståndsdomen fastställd

Alla har väl kanske inte sett det här ännu, så jag lägger väl ut det till allmän beskådan. Själv är jag less på eländet och de konstiga lagar vi har i det här landet. Frågan är ju inte om man begått ett brott utan om lagarna täcker in alla upptänkliga aspekter i det specifika fallet. Varför ska det exempelvis finnas preskriptionstid för så här grova stölder?

Göteborgsposten

Aftonbladet

Falcoin