Inte “fler än 15 ex” längre

Har fått lite tid nu att gå igenom mina sidor och göra en del förändringar som jag tänkt på ett tag. Vi kan väl börja med en liten tabell hur jag numera graderar förekomsten av olika mynt på raritetssidorna.

SällsyntAntalet kända ex har överstigit 15 ex, men jag raderar inte
raritetssidan pga det. Jag har i stället flyttat länken till Typsidan
där den som är intresserad kan hitta den. Dessa sidor uppdateras
oftast inte längre, utom i några få fall där jag av någon anledning
vill fortsätta uppdatera. I dessa fall finns även länken kvar i raritetsregistret.
“Minst 25 ex”Min första kataloggenomgång omfattar Ahlströms, Nordlinds och MISABs
kataloger där jag antecknar samtliga försäljningar i en excellfil. Jag påbörjar
en raritetssida för alla mynt av vilka jag hittat färre än 20 försäljningar i
denna genomgång. För mynt med 20-25 försäljningar i första omgången
fortsätter jag anteckna försäljningar i fler kataloger till dess jag är säker på
att antalet överstiger 30. En del mynt når dock inte så högt.
“Ganska vanlig”De mynt som jag är säker på har förekommit på minst 30 auktioner
från 1966 och framåt.
“Vanlig”60-100 försäljningar i första kataloggenomgången.
“Mycket vanlig”Mer än 100 försäljningar i första genomgången, vilket i princip är
1 försäljning per auktion.

Jag gillade inte uttrycket “fler än 15 ex” eftersom det innefattade allt mellan 15-30 ex. Jag tyckte att jag behövde vara lite mer specifik. 25-30 kända exemplar räcker ju inte heller det till för alla samlare, men det blir för rörigt att försöka hålla koll på dem alla. För de som eventuellt vill göra någon egen raritetsundersökning av något mynt ställer jag gärna upp med grunddata. Dock ej för 1800-talsregenterna där jag tyvärr aldrig sparade grunddata för mynt jag inte gjorde raritetssidor till. Därför finns också “fler än 15 ex” kvar på en del 1800-talsmynt. Man ska aldrig vara konsekvent…

Falcoin