Förvirrande referensböcker

(Bilder från Ahlström 56, MISAB 22 respektive Schmitz katalog)

Jag har börjat så smått att integrera Appelgrens referensnummer till mina typsidor för Gustav Vasas mynt. Det kommer nog att ta en hel del tid om det fortsätter som det börjat. Bilderna ovan visar 1 Öre Västerås typ 2 och 3 med årtalet 1530. Ett problem är att det tydligen finns två olika frånsidessköldar, vilket våra nyare referensböcker inte kommenterar med ett ord. Även om man inte kan tala om olika typer så är det ju intressanta varianter som borde poängteras på något sätt. Ett annat problem är att det även ska finnas en variant med årtalet “30” och även där är våra referensböcker otydliga och oeniga.

Den förvirrande omständigheten är att SM-boken inte visar någon bild på sm 14b, varianten med årtalet “30”. Det man kan utläsa av uppställningen är att myntet ska ha samma åtsida och frånsida som den översta bilden (typ 2), men med förkortat årtal. Delzanno å sin sida refererar till typ 3 men visar bild på typ 2. Appelgren ger Sm-boken rätt i att åtsidan ska vara typ 2, men att frånsidan är den högra i jämförelsen här ovan. Sammanfattningsvis så vet vi inte hur åtsidan på varianten med årtalet “30” ser ut och därmed inte heller vilken typ den sorterar under. Jag litar nog själv på Appelgren i det fallet.

Det spelar kanske inte så stor roll eftersom varianten med “30” är ett unikt ex på KMK, men det är ändå irriterande att våra referensverk ger oss så olika information. Rätt ska ju vara rätt!

Falcoin