Raritetssidan – Gustav II Adolf – Kastmynt

Konungens kröning 1617

ValörMetallVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 4a1 RiksdalersilverLilja inom
krona
8115 kända ex93
Typ 4b1 Riksdaler utan årsilverLilja inom
krona
823 kända ex94
Typ 51/2 RiksdalersilverLilja inom
krona
833 kända ex95
Typ 61/4 RiksdalersilverLilja inom
krona
84endast off.saml?96
Typ 71/8 RiksdalersilverLilja inom
krona
85ganska vanlig97

Drottningens kröning 1620

ValörMetallVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 2a1 Riksdalersilversm 868 kända ex98
Typ 2b1 Riksdalersilverutan årsm–1 känt ex99
Typ 3a1/2 Riksdalersilversm 876 kända ex100
Typ 3b1/2 Riksdalersilverutan årsm 88unik på KMK101
Typ 41/4 Riksdalersilversm 8912 kända ex102
Typ 51/8 Riksdalersilversm 9015 kända ex103

Likfärdsmynt 1634

ValörStamparGamla
sb-nr
FörekomstNya
sm-nr
2 Riksdalerstampar från Erfurtsb 205 kända ex104
1 Riksdalerstampar från Erfurtsb 253 kända ex105
1/2 Riksdalerstampar från Wolgastsb 15sällsynt106

Begravningen 1634

ValörVariant 1Variant 2FörekomstNya
sm-nr
Typ 4a1/2 Riksdalerporträtt inom pärlringNOVE i datumet1 känt ex
Typ 4b1/2 Riksdalerporträtt inom pärlringNOV 13 kända ex107
Typ 111/2 Riksdaler“bästa porträttet”sällsynt108
Typ 5a1/4 Riksdalerporträtt inom pärlringNOVE i datumet1 känt ex
Typ 5b1/4 Riksdalerporträtt inom pärlringNOV6 kända ex109
Typ 121/4 Riksdaler“bästa porträttet”9 kända ex110
Typ 81/4 Riksdalerinre omskrift på åtsidanMAGNUS AUGUSTUS1 känt ex111
Typ 13a1/4 Riksdaler“sämsta porträttet”NOVE i datumet11 kända ex112
Typ 13b1/4 Riksdaler“sämsta porträttet”NOVEM i datumet5 kända ex