Raritetssidan – Gustav II Adolf – Kastmynt

Konungens kröning 1617

Typ 14 DukaterguldLilja inom inhägnadsm–unik hos Antell
Typ 25 DukaterguldLilja inom kronasm 9unik i KMK
Typ 316 MarkguldLilja inom kronasm 92 kända ex
Typ 4a1 RiksdalersilverLilja inom kronasm 8114 kända ex
Typ 4b1 Riksdaler utan årsilverLilja inom kronasm 823 kända ex
Typ 51/2 RiksdalersilverLilja inom kronasm 833 kända ex
Typ 61/4 RiksdalersilverLilja inom kronasm 84endast off.saml?
Typ 71/8 RiksdalersilverLilja inom kronasm 85fler än 15 ex

Drottningens kröning 1620

Typ 116 Markguldsm 111 känt ex
Typ 2a1 Riksdalersilversm 868 kända ex
Typ 2b1 Riksdalersilverutan årsm–1 känt ex
Typ 3a1/2 Riksdalersilversm 875 kända ex
Typ 3b1/2 Riksdalersilverutan årsm 88unik på KMK
Typ 41/4 Riksdalersilversm 9010 kända ex
Typ 51/8 Riksdalersilversm 9115 kända ex

Likfärdsmynt 1634

Typ 15 Dukaterstampar från Wolgastsb 4endast off.saml.
Typ 24 Dukaterstampar från Wolgastsb 62 kända ex
Typ 31/2 Riksdalerstampar från Wolgastsb 15fler än 15 ex
Typ 410 Dukaterstampar från Erfurtsb 4endast off.saml.
Typ 52 Riksdalerstampar från Erfurtsb 204 kända ex
Typ 61 Riksdalerstampar från Erfurtsb 253 kända ex

Begravningen 1634

Typ 18 Dukaterporträtt inom pärlringunik på KMK?
Typ 23 Dukaterporträtt inom pärlring1 känt ex
Typ 32 Dukaterporträtt inom pärlring1 känt ex
Typ 4a1/2 Riksdalerporträtt inom pärlring1 känt ex
Typ 4b1/2 Riksdalerporträtt inom pärlringNOV i datumet11 kända ex
Typ 5a1/4 Riksdalerporträtt inom pärlring1 känt ex
Typ 5b1/4 Riksdalerporträtt inom pärlringNOV i datumet6 kända ex
Typ 61 Dukatporträtt inom pärlringmindre diameter1 känt ex
Typ 72 Dukaterinre omskrift på åtsidanMAGNUS AUGUSTUS3 kända ex
Typ 81/4 Riksdalerinre omskrift på åtsidanMAGNUS AUGUSTUS1 känt ex
Typ 93 Dukater“bästa porträttet”1 ex i Gothas
Myntkabinett?
Typ 102 Dukater“bästa porträttet”1 känt ex
Typ 111/2 Riksdaler“bästa porträttet”15 kända ex
Typ 121/4 Riksdaler“bästa porträttet”8 kända ex
Typ 13a1/4 Riksdaler“sämsta porträttet”NOVE i datumet11 kända ex
Typ 13b1/4 Riksdaler“sämsta porträttet”NOVEM i datumet5 kända ex
Typ 141 Dukatmed årtalet 1634
under porträttet
mindre diameter3 kända ex