Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler 1634 – likfärdsmynt typ 6

ex 1.

kvalitet 1+/01

Ahlström 23 (1981) –>?

(Foto Ahlström 23)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “liten plantsspricka”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

Som synes är det inte helt lätt att avgöra om bilderna visar två olika exemplar eller bara ett. Den lilla plantssprickan kl. 1 på detta ex frånsida fäller dock utslaget. (Auktionsverkets foto)