Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1/8 Riksdaler 1620 – kastmynt till drottningens kröning

ex 1.

kvalitet 01/0

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Adolph Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Gunnar Sventofts samling –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 01/0

Ahlström 10 (1975) –>?

(Foto Ahlström 10)

ex 3.

kvalitet 01

Ahlström 2 (1972) –>?

(Foto Ahlström 2)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “varit infattad”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Per Hellströms samling (1966-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 14 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling

(Foto Ahlström 14)

ex 6.

kvalitet 1+

Ahlström 60 (1999) –>?

(Foto Ahlström 60)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “varit infattad, repor”

Ahlström 56 (1997) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 56)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “delvis dubbelpräglad”

Ahlström 47 (1993) –>?–> Ahlström 57 (1998) –> Lunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 57)

ex 9.

kvalitet 1

Ahlström 54 (1956) –> Selins Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 54)