Typsidan för OSCAR II är färdig

Det tog lite längre tid än det borde behöva ta att få Oscars sida färdig, men det beror mest på att det finns så mycket annat som man kan sysselsätta sig med på sommaren. Nu är det ändå färdigt och jag får erkänna att jag har hädat. Jag har förkastat urgamla traditioner genom att degradera ett antal typer till att bli enbart varianter. Men jag får väl säga som den gamle Brask: “Härtill var jag nödd och tvungen”.

För att förtydliga vad jag menar så börjar jag med att visa två åtsidor till Karl XI:s 2 Mark 1671. Båda är upptagna i SM-boken som nr 122a trots att den ena har SVECIAE i omskriften och den andra har SVE. Detta plus otaliga andra exempel har format min åsikt om omskriftens betydelse för typindelningen: Så länge som omskriftens betydelse inte ändras så är stavningen inte typgrundande! Inte heller när det rör sig om uppenbara gravörsmissar som exempelvis när Hindrich Zedritz blandade ihop höger och vänster och graverade IX på en Mark 1671. Om man däremot punsar in NORR på en riksdalerstamp 1814 så ändras betydelsen och då blir det en ny typ. Rätt så klart rättesnöre tycker jag.

När jag nu återvänder till Oscar II efter att jag inte intresserat mig för honom på många år så slås jag genast av att O och OCH betyder två olika typer. Och inte nog med det; i SM-boken är 2 Kr 1878 och 1880 med OCH också är olika typer, trots att skillnaden mellan porträtten inte är större än på 2-markerna ovan.

På 2 Kr 1890 så flyttas gravörsignumet upp på halsavskärningen och även det innebär en ny typ. I det fallet behöver man inte gå längre tillbaka än till Adolf Fredriks riksdaler 1754 där samma ändring inte innebär mer än att man lägger in ett b på sm 44.

Okej, nu kan man givetvis hävda att den tekniska nivån på Oscars tid var betydligt högre än det var ett eller två århundraden tidigare och att även små förändringar var mer betydelsefulla. Men det är ju det som är den springande punkten; ska man vara konsekvent i typindelningen eller bara relativt konsekvent beroende på den tekniska nivån? Själv tycker jag att typindelning kan vara nog så bekymmersfull även om man sätter upp helt konsekventa regler.

Nu är jag mycket väl medveten om att det jag skrivit här inte har den minsta betydelse. Man kan inte vända ett hangarfartyg med hjälp av en liten åra. Intresset för samlare att äga en 2 Kr 1878 med OCH kommer inte att minska ett dugg bara för att jag inte tycker att det är någon egen typ. Det märks inte särskilt mycket ens i min egen uppställning. Om något är det väl bara mer översiktligt när alla 12 årtalen (1876-1904) av 2-kronorna hamnar på samma typsida.

PS

Jag har även lagt in de artiklar jag hade i artikelarkivet.

Falcoin