Typsida – Oscar II – 2 Kronor (Typ 1)

Brödrafolkens väl

Myntfakta:

Stockholm     1876-1878, 1880, 1890, 1892-1893, 1897-1898, 1900 och 1903-1904           15,0 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  ca 1,8 miljoner ex

Myntmästare:1876-1904Emil Brusewitzmm EB
Gravörer:1876-1897Lea Ahlborn gs LA
1898-1904Adolf Lindberg
Typ 1:1 med “O” i omskriften. (Foto MISAB 10)

Med “O” i omskriften

Typ 1:1a     1876     brett årtal, stort EB          sm 44a

Typ 1:1b     1876     brett årtal, litet EB          sm 44b

Typ 1:1c     1876     smalt årtal          sm 44c

Typ 1:2     1877               sm 45

Typ 1:3     1878               sm 46

Typ 1:4     1880               sm 48

Med “OCH” i omskriften

Typ 1:5     1878               sm 47

Typ 1:6     1880               sm 49

Med “LA” på halsavskärningen

Typ 1:7     1890               sm 50

Typ 1:8     1892               sm 51

Typ 1:9     1893               sm 52

Typ 1:10     1897               sm 53

Typ 1:11     1898               sm 55

Typ 1:12     1900               sm 56

Typ 1:13     1903               sm 57

Typ 1:14     1904               sm 58

Kommentarer:

Enligt gammal tradition så brukar ovanstående 2-kronor uppdelas i fyra typer:

Typ 1Med “O” i omskriften1876-1880
Typ 21878 med “OCH”1878
Typ 31880 med “OCH”1880
Typ 4Med LA på halsavskärningen1890-1904

För att vara konsekvent gentemot tidigare regenters myntning är dock skillnaderna för små för denna typindelning.

Typ 1:5 – 1878 med OCH (Foto MISAB 10)
Typ 1:6 – 1880 med OCH (Foto MISAB 20)
Typ 1:7 – LA på halsavskärningen (Foto MISAB 10)