Lite nytt på Karl XI:s sidor

Jag har inte bloggat så mycket på sistone men det betyder inte att jag inte har jobbat med hemsidan. Som en del redan har upptäckt så har jag bland annat lagt in Karl XI:s 8 Mark och 4 Mark på både Raritetssidan och Typsamlingssidan. Nu senast blev typsidan med 2 Mark typ 2 klar, inklusive 10 satellitsidor (4 med varianter och 6 med rariteter).

Nu har vi blivit lovade att katalogen till MISAB 33 är på gång så då lär jag få annat att göra ett tag. Men någon typsida till ska jag väl hinna få klar innan dess.

Falcoin