Varianter till typ 13:1

Varianter till 2 Mark 1664, porträtt med armskenor; mm IK (Bon 152)

a. Bon 152 med 12 blad och 7 bär i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten.

b. Som bilden visar är åtsidan inte riktigt bon 152. Frånsidan är dock densamma. (Foto MISAB webb 19)