Varianter till typ 13:2

Varianter till 2 Mark 1665, porträtt med armskenor; mm IK (Bon 181)

a. Bon 181 med 12 blad och 7 bär i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Bild saknas men enligt Bonnier så ska varianten ha ett ringmönster på kragbård och harnesk, samt nitar på armskenorna.

b. Bon 181var. Detta ex är nog mycket lik bon 181; båda har samma lagerkrans och rosett, samma omskrift och samma frånsida. Det som skiljer är det ovan nämnda ringmönstret samt nitarna på armskenorna som saknas här. Det kan dock vara svagprägling. (Foto MISAB 8)

c. Bon–. 11 blad i kransen och en annan rosett än tidigare. Frånsidan är inte stampidentisk, men nära nog. (Foto Ahlström 48)