Varianter till typ 13:3

Varianter till 2 Mark 1665, porträtt med armskenor; mm IAK (Bon 182-186)

A. Bon 182. Med 11 blad och 6 bär i kransen, 2 öglor och 3 bandändar i rosetten. B-kronor med parallella ränder i kronringarna. Åtsidan användes även tillsammans med en frånsida med mm IK. Den varianten fanns dock ej i Bonniers samling.

b. Bon 183. Ett collage som får ersätta ett riktigt myntfoto. 13 blad och 2 bär i kransen. Sveakronorna för hela den här variantgruppen måste betecknas som SM-bokens typ B eftersom det inte finns något bättre alternativ, men egentligen är den beskrivningen inte helt rätt. Kronorna saknar nämligen mittblad och i stället är det kronbågarna som böjer sig under toppbladet. (Bonniers tecknade bilder)

c. Bon 184. Med 12 blad och 6 bär i kransen.

d. Bon 185. Med 11 blad och 2 bär i kransen.

e. Bon 186. Med 13 blad och 7 bär i kransen. Åtsidan användes redan 1664 (Bon 152)

f. Bon–. 12 blad och 7 bär i kransen. Åtsidan förekommer även tillsammans med frånsidor med mm IK. Varianten saknades i Bonniers samling. (Bonde 6)