Typsida – Karl IX – Avslag och tillfällighetspräglingar

Under Karl IX:s regeringsperiod förekommer ett antal fall där samma stampar använts till flera olika valörer. Varför man gjort så är inte helt klarlagt och det är heller inte självklart att anledningen har varit densamma alla gånger. I Nya SM-boken kallas präglingar i lägre valör för “avslag”, men om det är en tillfällig prägling i högre valör så är det tydligen inte det. Gemensamt för dem är i alla fall att de nästan uteslutande är mycket sällsynta.

Stampar avsedda för 20 Mark 1606

(Foto Magnus Wijk)

Stampar avsedda för 1 Carolin 1606

(Foto Hagander 3)

Stampar avsedda för 20 Mark 1607

(Foto Alström 32)

Stampar avsedda för 4 Caroliner 1609

(Foto Hagander 2)

Stampar avsedda för 20 Mark 1611

(Foto MISAB 15)