Typsida – Karl IX – valörer präglade med stampar avsedda för 20 Mark 1607

MetallValörNya smGamla smFörekomst
4 Caroliner
(64 Mark)
guldutan valör5sm 21 unikt ex på KMK
20 Marksilvermed valör30sm 29RRRR
12 Marksilverbortfilad valör
(tidigare 2 Rd)
34sm 191 unikt ex på KMK
Detta ex ser i vanlig ordning ut att vara präglat innan man punsade in valören på åtsidesstampen. (Foto KMK)
Även om stamparna gjordes för att användas till 20 Mark så blev det nog inte mycket av den varan 1607. Detta är för närvarande det enda kända exemplaret i privat ägo. (Foto Ahlström 32)