Typsida – Karl IX – valörer präglade med stampar avsedda för 20 Mark 1606

MetallValörnya sm-nrgamla sm
8 Caroliner 1606
(128 Mark)
guldutan valör2unik i Kalmar
4 Caroliner 1606
(64 Mark)
guldutan valör41unik på KMK
20 Mark 1606silvermed valör2827förhållandevis vanlig
18 Mark 1606silverutan valör33unik i Berlin

Förmodligen var 4 Caroliner den första valör som präglades med dessa stampar. Man kan på bilden inte se något spår av en bortslipad valör och det bör betyda att präglingen skedde innan valören punsades in i stampen. Kanske hade man inte bestämt vad stamparna skulle användas till och därför gjorde man först en guldprägling som prov. Upplagan kan i vilket fall inte ha varit stor eftersom det bara finns 1 känt ex.

Upplagan för 20 Mark 1606 var 1402 ex och det kan än idag finnas uppemot 50 bevarade exemplar. Lägg märke till att nu har valören punsats in på åtsidesstampens fält.

Under utgrävningen av regalskeppet Kronan hittade man 1982-83 den största skatten av myntat guld som påträffats i vårt land, däribland detta ex som är präglat i 8 Caroliners vikt. Här kan man tydligt se en skada på åtsidans fält, vilket förmodligen beror på att man på myntet slipat bort valören “20.M.S.”