Typsida – Karl IX – valörer präglade med stampar avsedda för 20 Mark 1611

Nya smgamla sm
16 Caroliner 1611
(256 Mark)
guldvalören 20M kvarsm 1sm 31b1 unikt ex på KMK
8 Caroliner 1611
(128 Mark)
guldvalören bortslipadsm 3sm 31bendast off. saml.
20 Marksilvervalören 20M kvarsm 32sm 31aRR
12 Marksilvervalören bortslipadsm 36sm 31c????
8 Marksilvervalören bortslipadsm 38sm 31c1 unikt ex på KMK

I gamla sm-boken hade man som nr 21 med en 2 Riksdaler som också skulle ha präglats med dessa stampar. Den är dock borta nu och förmodligen tolkade man vikten fel. På raritetssidan för 20 Mark så hittar man längst ner 2 ex som man inte kan se någon angiven valör på. Det kan bero på dåliga bilder, men det kan också bero på att de har 12 eller 8 Marks vikt. Det är inte lätt att veta när vikten inte är angiven.

Man kan inte utläsa av bilden ifall detta är 16 eller 8 Caroliner eftersom valören beror på myntets tjocklek. Nu råkar det dock vara det ex som finns i Uppsala Universitets Myntkabinett som är präglat i 8 Caroliners vikt.
Och detta är Nils Lindbergs ex av 20 Mark 1611 som såldes på MISAB 15.