Typsida – Karl IX – valörer präglade med stampar avsedda för 4 Caroliner 1609

Nya smGamla sm
4 Carolinerguldutan valörsm 7sm 4RRRR
12 Mark
(2 Riksdaler)
silverutan valörsm 35sm 20endast off.saml?
(Foto Hagander 2)
(Foto Nya sm-boken)

För 6 Mark 1609 gäller att endast åtsidan är stampidentisk med de andra valörerna. Frånsidan är gjord med en annan stamp. (Foto MISAB 40)