Typsamlingssidan – Karl X Gustav – Kastmynt

Kastmynt     Typ 1-6

Konungens kröning      1654

(Ahlströms bilder)

Kastmynt     Typ 7

Drottningens kröning     1654

(Foto Ahlström 14)

Kastmynt     Typ 8-9

Änkedrottningens begravning     1655

(Foto MISAB 7)

Kastmynt     Typ 10     Konungens begravning     1660

Diameter 72 mm (största storleken)

(Foto Ahlström 4)

Kastmynt     Typ 11-12     Konungens begravning     1660

Diameter 42 mm (mellanstorleken)

(Foto Ahlström 48)

Kastmynt     Typ 13-14     Konungens begravning     1660

Diameter 32 mm     (minsta storleken)

Typ 13. (Foto MISAB 12)
Typ 14. (Foto MISAB 12)