Typsamlingssidan – Karl X Gustav – Kastmynt

Kastmynt     till Konungens kröning 1654

(Ahlströms bilder)

Kastmynt     till Drottningens kröning 1654

(Foto Ahlström 14)

Kastmynt     till Änkedrottningens begravning 1655

(Foto MISAB 7)

Kastmynt     till Konungens begravning 1660     Största storleken

Diameter 72 mm

(Foto Ahlström 4)

Kastmynt     till Konungens begravning 1660     Mellanstorleken

Diameter 42 mm

(Foto Ahlström 48)

Kastmynt     till Konungens begravning 1660     Minsta storleken

Diameter 32 mm    

Typ 13. (Foto MISAB 12)
Typ 14. (Foto MISAB 12)