Typsamlingssidan – Johan III – Guldmynt

2 Portugalöser            utan år

1 Portugalös            utan år

(Foto Hagander 4)

2 Rosenobler      Typ 1      1576

(Foto KMK)

2 Rosenobler      Typ 2      utan år

(Foto Bonde 3)

1 Ungersk Gyllen            1569 och 1573

(Foto Hagander 3)

1 Krongyllen            1569-1571

(Foto Hagander 1)

48 Mark            1590

(Foto från sm-boken)

24 Mark            1590

12 Mark            1590

6 Mark            1590-1591

(Foto Hagander 2)

3 Mark            1590

(Foto Hagander 4)