Typsidan – Johan III – 6 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1590-1591     2,70 g     ca 24-25 mm     54,2%, 56,25% och 58,3% guld*

*1590 finns inte mindre än 3 myntordningar bevarade där man succesivt ökar guldhalten i samtliga markvalörer i guld. 1591 är därmed präglad efter den 3:e myntordningen med 58,3% guld.

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

1590upplaga 1623 exsm 13RRRR
1591upplaga 1650 exsm 14RRRR
(Foto Hagander 2)