Typsidan – Johan III – 1 Portugalös

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1585-1586)     35,05 g     ca 49-50 mm     97,9% guld

Upplaga: 45 ex (1585) och 23 ex (1586)

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

SM 2

RRR

(Foto Hagander 4)