Typsidan – Johan III – 2 Rosenobler utan år

Myntfakta:

Stockholm     (1585-86)     15,02 g     ca 40-41 mm     97,9% guld

Upplaga okänd

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

SM 4

RR

(Foto Bonde 3)