Typsidan – Johan III – 12 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1590     5,39 g     ca 28-29 mm     54,2%, 56,25% och 58,3% guld*

*Det finns inte mindre än 3 myntordningar bevarade från 1590 där man succesivt ökar guldhalten i samtliga markvalörer i guld.

Upplaga 2588 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

sm 12

Endast officiella samlingar?

(Foto från SM-boken)