Typsidan – Johan III – 2 Portugalöser

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1585-1586)     70,1 g     ca 52 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer

sm 1

Ett unikt ex på KMK

Av hävd kallas myntet för 2 Portugalöser men 20 Dukater vore lika rätt eftersom vikten är densamma. (Foto från SM-boken)