Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre

2 Öre      Stockholm      Typ 1      1536-1537

(Foto MISAB 22)

2 Öre      Västerås      Typ 1      1538

(Foto från SM-boken))

2 Öre      Västerås      Typ 2      1539-1540

(Foto MISAB 16)

2 Öre      Svartsjö      Typ 1      1541-1544

(Foto MISAB 8)

2 Öre      Svartsjö      Typ 2      1544-1547 och 1549

(Foto MISAB 1)

2 Öre      Åbo      Typ 1      1556-1557

(Foto från SM-boken)

2 Öre      Åbo      Typ 2      1558

(Foto MISAB 35)

2 Öre      Stockholm      Typ 2      1557-1558

(Foto MISAB 8)

2 Öre      Stockholm      Typ 3      1559-1560

(Foto MISAB 40)