Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     1538      ca 23-24 mm      3,29 g     62,5% silver

Upplaga: 9600 ex  

Myntmästare: Peter Simmelbeck    

Gravörer: Gorius Målare

Gamla sm 152

Nya sm 159

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)