Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre – Åbo – Typ 2

Myntfakta:

Åbo     1558      ca 21-24 mm      3,0 g     50% silver

Upplaga: 2267 ex i vilket även typ 1 ingår

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 231

Nya sm 243

RRR

(Foto MISAB 35)