Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre – Åbo – Typ 1

Myntfakta:

Åbo     1556-1558      ca 21-24 mm      3,0 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:115565781 ex240228RRRR
Typ 1:215575756 ex241229endast off.saml?
Typ 1:315582267 ex242230endast off.saml?

(Foto från sm-boken)