Typsamlingssidan – Fredrik I – Övriga kopparmynt

2 Öre sm     1743-1750

(Foto Aurum 4)

1 Öre sm     Typ 1      1730-1750

Avesta

(Foto Aurum 4)

1 Öre sm     Typ 2      1737

Stockholm

(Foto Aurum 4)

1/2 Öre sm     1720-1721

(Foto MISAB 13)

1 Öre km     Typ 1      1720-1721

Överpräglad på nödmynt (Stockholm)

(Foto MISAB 7)
Myntet är präglat på nödmyntet Saturnus

1 Öre km     Typ 2      1724-1726

Präglad på nya plants (Stockholm)

(Foto MISAB 16)

1 Öre km     Typ 3      1746 och 1749

Avesta

(Foto MISAB 4)

1 Öre km     Typ 4      1750

Stockholm (annan vikt, andra kronor och ny gravör)

(Foto MISAB 20)

10 Mark km      1721

Myntpollett

(Foto MISAB 16)

5 Mark km    Typ 1      1722

Myntpollett

(Foto MISAB 16)

5 Mark km    Typ 2      1723

Myntpollett med randskrift

(Foto Gabriel Hildebrand)