Typsida – Fredrik – 10 Mark km

Myntpollett

Stora Kopparbergs Bergslag lät åren 1719-1723 prägla polletter, som även kom att användas som skiljemynt utanför deras handelsområde.

Myntfakta:

Avesta     1721     ca 8,5 g     ca 26 mm     koppar

Slät rand

Upplaga: 25680 ex

Gravör:  Anders Wikman

Gamla sm —

Nya sm 355

Typ 1:1 Omskriften och motivet på frånsidan anspelar på den förening som skett ett par år tidigare mellan bergslagen vid Stora Kopparberg och staden Falun. Valören 10 Mark km motsvarade 26 2/3 Öre sm, vilka tillsammans vägde ca 375 g i kopparmynt. Märk att stavningen är “STORE” Kopparberg! På 5 Mark förekommer även stavningen “STORA”. (Foto Gabriel Hildebrand)