Typsida – Fredrik – 1 Öre km

Myntfakta:

Stockholm och Avesta     1720-1750     4,5 g, 4,7 eller 7,2 g     ca 23 mm     koppar

Slät rand

Myntmästare: Lorentz Careelberg      1720-1722

                       Georg Zedritz      1722-1723

                        Esaias Zedritz     1723-1726

Gravör:  Carl Gustav Hartman     1720-1726

              Johan Wikman     1746 och 1749

              Carl Johan Wikman     1749 och 1750

Myntort Stockholm.

ÅrVikt
(cirka)
VariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1a17204,5 grutad rand349a344a
Typ 1:1b17207,2 gräfflad rand349b344bvanlig
Typ 1:2a17214,5 grutad rand350a345a
Typ 1:2b17217,2 gräfflad rand350b345bvanlig
Typ 2:1a17244,7 gslät rand351a346vanlig
Typ 2:1b1724dodo351bdovanlig
Typ 2:1c1724dodo351cdovanlig
Typ 2:2a1725dodo352a347vanlig
Typ 2:2b1725do1720 års
frånsida
352bdoRR
Typ 2:31726do353348vanlig

Myntort Avesta.

ÅrVikt
(cirka)
VariantNya
sm-nr

Gamla sm-nr
Typ 3:117464,7 grakt årtal344339
Typ 3:21749doböjt årtal345340

Myntort Stockholm

ÅrVikt
(cirka)
VariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 417504,7 gböjt årtal354349

Typ 1. Den totala upplagan för 1 Öre KM 1719-1721 var över 36 miljoner ex, varav ca 10% var nyskrodade plants. En uppdelning på årtal eller ens på regenter är inte möjlig. Plantsen bestod till största delen av kasserade Publica Fide vilka alltså präglades om. Dessa känns igen på den diagonalt räfflade randen. Ett färre antal ex förekommer med ruträfflad rand och dessa är då överpräglade på något annat nödmynt. Någon överprägling 1720-1721 av 1 Öre km på nödmyntet “Kronan”, som har tvärräfflad rand, är inte känd. På föreliggande ex ser man vid valörettan en rest som visar att det överpräglade myntet var Phoebus. (Foto MISAB 7) 

Typ 2 som är präglad på nyskroddade plants och har slät rand. (Foto MISAB 16)

Typ 3:1 med rakt årtal. (Foto MISAB 4)

Typ 3:2 med böjt årtal. Skillnaden mellan 1746 och 1749 är uppenbar på båda sidor och det finns därför starka skäl att anta att det var olika gravörer. 1749 är mer lik 1750 som präglades i Stockholm än den är lik 1746. Det kan vara så att det var Johan Wikmans son Carl Johan som graverade både 1749 och 1750. Denne gick i lära hos Daniel Fehrman i Stockholm 1745-1751 och kan mycket väl ha hjälpt sin far med graveringar vid något hembesök 1749.

Typ 4 som Carl Johan Wikman graverade i Stockholm. (Foto MISAB 20)