Typsida – Fredrik – 1 Öre sm (typ 1)

Avesta

Myntfakta:

Avesta     1730-1750     14,15 g     ca 31 mm     koppar

Ruträfflad rand

Gravörer:  Anders Wikman     1730

            Johan Wikman     1730-1750

             lärling/ar     1745 och 1749-1750

Johan Wikmans graveringar

    Typ 1:1.     1730      sm 318

    Typ 1:2.     1731      sm 319

    Typ 1:3.     1732      sm 320

    Typ 1:4.     1733      sm 321

    Typ 1:5.     1734      sm 322

    Typ 1:6.     1735      sm 323

    Typ 1:7.     1736      sm 324

    Typ 1:8.     1737      sm 325

    Typ 1:9.     1738      sm 326

    Typ 1:10.     1739      sm 327

    Typ 1:11.     1740      sm 328

    Typ 1:12.     1741      sm 329

    Typ 1:13.     1742      sm 330

    Typ 1:14.     1743      sm 331

    Typ 1:15.     1744      sm 332

    Typ 1:16.     1745      sm 333

    Typ 1:17.     1746      sm 334

    Typ 1:18.     1747      sm 335

    Typ 1:19.     1748      sm 336

    Typ 1:20.     1749      sm 337a

Lärlingsstampar (förmodligen Karl Johan Wikmans)

    Typ 1:21.     1745      sm 333

    Typ 1:22.     1749      sm 337b

    Typ 1:23.     1750      sm 338

(Foto Aurum 4)

Jämförelse som visar att två olika gravörer varit verksamma 1749. Skillnaderna syns tydligast på kronorna och på årtalets typsnitt. Den övre är definitivt graverad av Johan Wikman eftersom punsar och stil anknyter till tidigare årtal. Den undre är förmodligen graverad av någon lärling och då är det sonen Karl Johan Wikman som ligger närmast till hands. Denne gick visserligen i lära hos Daniel Fehrman i Stockholm 1745-1751, men detta bör ju inte ha hindrat honom från att hjälpa den sjuklige fadern med stampar under dennes sista år. Dels torde han ju ha besökt hemmet någon gång under den 6 år långa Stockholmsvistelsen och dels kan han ju lika gärna ha tillverkat stamparna i Stockholm och skickat dem till Avesta med post. Båda varianterna 1749 såldes på MISAB 31 i april 2019 och i en kommentar i katalogen nämns fler aspekter på denna intressanta myntning.