Typsida – Fredrik – 1 Öre sm (typ 2)

Stockholm

Myntfakta:

Stockholm     1737     14,15 g     ca 29 mm     koppar

Ruträfflad rand

Upplaga okänd

Myntmästare: Georg Zedritz

Gravör: Engel Hartman

Gamla sm nr 341

Nya sm nr 346

Fler än 15 ex i privat ägo

Det var under ombyggnaden av myntverket i Avesta 18/4 – 17/7 1737 som man präglade ettören i Stockholm. (Foto Aurum 4)