Typsida – Fredrik – 1/2 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1720-1721     4,5-7,2 g     ca 25 mm     koppar

Diagonalt räfflad eller ruträfflad rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg

Gravörer:  Carl Gustav Hartman

Diagonalt räfflad rand (slagen på Publica Fide)

     Typ 1:1.     1720      sm 342a

     Typ 1:2.     1721      sm 343

Rutad rand (slagen på andra nödmynt)

     Typ 1:3.     1720      sm 342b

     Typ 1:4.     1721      sm 343     

Upplagan var totalt 1584000 ex för de båda åren 1720 och 1721. Plantsen bestod till största delen av kasserade Publica Fide vilka alltså präglades om. Dessa känns igen på den diagonalt räfflade randen. Ett fåtal ex ska dock vara kända med ruträfflad rand och dessa är då överpräglade på något annat nödmynt. Någon överprägling av ½ Öre sm på nödmyntet “Kronan”, som har tvärräfflad rand, är inte känd. (Foto MISAB 13)