Typsida – Fredrik – 1/2 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1720-1721     4,5-7,2 g     ca 25 mm     koppar

Diagonalt räfflad eller ruträfflad rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg

Gravörer:  Carl Gustav Hartman

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nr
Typ 1:1a1720räfflad rand347a342a
Typ 1:1b1720rutad rand347b342b
Typ 1:2a1721räfflad rand348343
Typ 1:2b1721rutad rand

Upplagan var totalt 1584000 ex för de båda åren 1720 och 1721. Plantsen bestod till största delen av kasserade Publica Fide vilka alltså präglades om. Dessa känns igen på den diagonalt räfflade randen. Ett fåtal ex ska dock vara kända med ruträfflad rand och dessa är då överpräglade på något annat nödmynt. Någon överprägling av ½ Öre sm på nödmyntet “Kronan”, som har tvärräfflad rand, är inte känd. (Foto MISAB 13)