Röriga varianter

Dessvärre blev jag just idag uppmärksammad på ett fel som smugit sig in i nya sm-boken och jag får väl göra ett försök att reda ut begreppen. Det gäller Fredriks riksdaler typ VI där man råkat lägga in fel bilder.

Så här ser Fredriks riksdalrar typ III (t.v.) och typ VI (t.h.) ut. Man ser skillnaden tydligast vid axeln och på bröstet. Felet som gjorts i sm-boken är att man lagt in en bild av typ III för att illustrera hur typ VI ska se ut. Störst blir felet vid sm 72b där man har lagt in en bild på sm 70.

Det är ingen mening att vara kritisk till sådana fel eftersom det är så lätt hänt. Jag gör dem själv ideligen, men jag har ju den fördelen att jag kan rätta felen lika fort som jag ser dem. I en referensbok som sm-boken får det ju rätt långvariga konsekvenser. Nu får ju var och en göra en egen rättelse i sm-boken. Det bästa är väl att leta upp rätt bild på nätet, skriva ut den och helt enkelt klistra över de båda felaktiga bilderna i boken.

För den som vill fördjupa sig mer har jag även några sidor där jag visar porträttvarianter för de båda typerna. Man kan ju diskutera om det ska vara 5 eller 6 varianter för typ III, men det beror mest på hur noga man ska vara.

Fem porträttvarianter av typ III

Fyra porträttvarianter av typ VI

Falcoin