Varianter till Fredriks riksdalrar 1723-1733

1723 års porträtt, med inre kantring

Inget mm

       1723     gs h     sm 60

       1726     gs h     sm 63a

Mm GZ

       1730     gs h     sm 67a

1724 års porträtt, utan inre kantring

Inget mm, inget gs

       1724     sm 61      S

       1725     sm 62

       1726     sm 63   

       1727     sm 64

       1728     sm 65

1726 års 1:a porträtt med inre kantring

Inget mm, inget gs

      1726     sm 63      sällsynt

      1731     sm 68      RRRR

1726 års 2:a porträtt med inre kantring

Inget mm, inget gs

      1726     sm 63

      1727     sm 64      sällsynt

      1728     sm 65      RRRR

Mm GZ, inget gs

     1733     sm 72      R

1727 års porträtt utan inre kantring

Inget mm, inget gs

      1727     sm 64

      1728     sm 65

1730 års porträtt utan inre kantring

Mm GZ, inget gs

     1730     sm 67b      RR

     1731     sm 68      

     1733     sm 72

Bilderna är överlag tagna av Magnus Wijk