Varianter till Fredriks riksdalrar 1723-1733

1723 års porträtt, med inre kantring

Inget mm

       1723     gs h     sm 62

       1726     gs h     sm 65a

Mm GZ

       1730     gs h     sm 69a

1724 års porträtt, utan inre kantring

Inget mm, inget gs

       1724     sm 63      Sällsynt

       1725     sm 64

       1726     sm 65   

       1727     sm 66

       1728     sm 67

1726 års 1:a porträtt med inre kantring

Inget mm, inget gs

      1726     sm 65      RRR

     1731     sm 70      RRRR

1726 års 2:a porträtt med inre kantring

Inget mm, inget gs

      1726     sm 65

      1727     sm 66      sällsynt

      1728     sm 68      RRRR

Mm GZ, inget gs

     1733     sm 74      R

1727 års porträtt utan inre kantring

Inget mm, inget gs

      1727     sm 66

      1728     sm 68

1730 års porträtt utan inre kantring

Mm GZ, inget gs

     1730    sm 69b      RR

     1731     sm 70      

     1733     sm 74

Bilderna är överlag tagna av Magnus Wijk