Raritetssidan – Karl XI – 4 Mark

1664     Typ 1:1             mm IK                4 kända ex          sm 66a

1664     Typ 2             enkel krage                5 kända ex          sm 67

1664     Typ 3             dubbel krage                1 känt ex          sm 68

1668     Typ 4         engelska korset     endast off. saml.        sm 69

1668     Typ 5        DEI GRATIA och tre sveakronor     fler än 15 kända ex        sm 70

1668     Typ 6         REX SVECIAE     9 kända ex        sm 71

1669     Typ 7        fler än 15 kända ex        sm 72

1673     Typ 8:1a   rättvänd 4:a     3 kända ex        sm 73a

1673     Typ 8:1b   bakvänd 4:a     7 kända ex        sm 73b

1683     Typ 9:1a   utan mm     8 kända ex        sm 74a

1683     Typ 9:1b   mm DF     10 kända ex        sm 74b

1684     Typ 9:2        fler än 15 kända ex        sm 75

1685     Typ 9:3        ca 10 privata ex        sm 76

1686     Typ 9:4        ca 12 privata ex        sm 77

1687-1688     Typ 9:5-9:6    fler än 15 kända ex vardera        sm 78-79

1689     Typ 9:7        13 kända ex        sm 80

1690-1696     Typ 9:8-14   fler än 20 kända ex vardera        sm 81-87